Vývoj zakázkových aplikací

 • Příklady aplikací, které se dělaly na zakázku
  • komplexní evidence výroby (MES) - co, kdo, kdy, kde vyrobil, jak rychle, jak kvalitně, online C/T, OEE... včetně nástrojů na následnou analýzu
  • sběr a vyhodnocení procesních dat z lisů ENGEL
  • aplikace pro evidenci zásahů techniků výrobních linek
  • sběr informací o průběhu výrobních operací pomocí dotykových LCD panelů
  • realtime zpracování dat z SMT AOI a SPI Sony Omron, KohYoung
  • sběr dat z automatických robotizovaných linek pomocí OPC serveru
  • služba pro hlídání provozu spalovny
  • serverové řešení a vývoj databáze pro online traceability & poka-yoke systém na automotive linkách
  • zobrazení online průběhu a vyhodnocení efektivity směny na velkých TV ve výrobních halách
  • manažerské dashboardy s online stavem výroby na jednotlivých linkách a provozech, co se vyrábí, plnění efektivity a kvality, ...
  • aplikace poskytující informace pro řízení výroby kanbanem
  • aplikace pro plánování výroby s možností napojení na ERP systémy - MPS i detailní plánování na úrovni linek a směn
  • program pro terminály (čtečky) čárových kódů pro skladové operace a kontrolu vývozů
  • komplexní modul pro sestavení operating budgetu, zadání estimation a skutečnosti
  • program pro pohodlnou práci s nákupními objednávkami na komponenty pro masovou výrobu elektroniky včetně analýzy materiálových zásob, prognózy vývoje zásob, výpočty dynamických bufferů, simulace běhu MRP, ...
  • software typu RPA, který automatizuje neproduktivní práci skladníků v systému
  • datová propojení mezi různými ERP systémy
  • importy dat ze SAP
  • evidence zápisů z porad
  • měření a hlídání teploty a vlhkosti ve výrobních halách, skladech, lednicích apod.
  • evidence majetku, změn jeho umístění a odpovědných osob, výřad majetku
  • B2B eshop pro velkoobchod s veterinárními léčivy
  • EDI interface pro výměnu zpráv DELFOR a ORDERS
  • ...

Více informací tady 

Ukázky aplikací
MARS  Planner - nástroj pro plánování výroby BI dashboard pro material management  MARS BI analýza prostojů Cycletime histogram

Software Objednávky

 • Program Objednávky slouží pro snadné vystavení objednávek a jejich evidenci ve firmách, školách a institucích
 • Přednosti programu
  • licencování je na IČO, tzn. že po nákupu může používat software na neomezeném počtu PC ve vaší firmě
  • přehledné a jednoduché ovládání
  • v programu může pracovat více uživatelů najednou
  • umí tisk objednávek přímo do PDF
  • velmi snadná práce s přehledem objednávek, fitrování, hledání, třídění, export vybraných řádků do XLS a mnoha dalších formátů
  • snadná instalace programu, kterou zvládne úplně každý i bez pomoci IT, není třeba oprávnění administrátora
  • jednoduché licencování, nemusíte přemýšlet nad počtem uživatelů
  • možnost upravit program podle vašich potřeb
  • pokud chcete vyzkoušet program, požádejte o zkušební verzi

Více informací tady