Některé naše aplikace

Hlídání spalovny

Zákazník potřeboval sledovat, zda mu správně pracuje technologie spalovny, protože při její poruše by vznikly škody.

Požadavek se řešil naprogramováním služby běžící neustále na serveru zákazníka, která z dat OPC zjišťuje funkčnost technologie a v případě poruchy pošle maily odpovědným zaměstnancům, kteří mají spalovnu na starosti.

Služba navíc posílá v pravidelných intervalech informaci, že sama funguje. Odpovědní pracovníci tak mají i informaci o případném výpadku samotné sledovací služby.

Ti tak mají včas informaci o poruše a mohou problém hned řešit, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo životním prostředí.