Některé naše aplikace

Planner - software pro sestavení výrobních plánů snadno a přehledně

Planner je software pro práci s výrobnými plány vizuálně velmi podobný Excelu. Plánuje se v něm jak na úrovni master plánu, tak na úrovni detailního rozplánování na jednotlivé výrobní linky a směny. Planner může automaticky komunikovat s dalšími systémy, se kterými si vyměňuje data o objednávkách, předpovědích, skutečné výrobě, stavu zásob... Výsledný plán je možné automaticky exportovat do ERP pro potřeby MRP (plánu materiálových potřeb).

Ani nejdražší ERP systémy neumožňují plánovačům pohodlně pracovat s výrobními plány, snadno vidět celkovou situaci, automaticky balancovat rozdíly skutečné výroby proti plánu, snadno plán odsunovat. Řešením jsou pak buď extradrahé doplňkové systémy, kam patří APS s mnohdy zbytečně složitými algoritmy, které jsou v praxi těžko využitelné. Nebo plánovač žije celý den ve svém Excelu, kde si plánuje, a na konci dne, pokud se mu chce, tak plán opíše z Excelu do ERP systému. Chce se mu zpravidla jen, když musí, tj. den před během velkého MRP nebo při velké změně plánu. Jindy nemá cenu trávit půl den při neskutečně pomalých úpravách plánů v ERP systémech. Tolik praxe.

Co umí Planner

 • Planner je nejlepší přítel plánovače ve výrobní firmě :-)
 • vypadá, funguje a počítá skoro jako Excel, lze používat i poznámky k jednotlivým buňkám
 • automaticky tahá data odkudkoliv a zobrazuje plánovači spoustu potřebných informací
 • hlídá správnost zadaných údajů
 • okamžitě po zadání každého čísla ukládá data na server, nehrozí žádná ztráta dat
 • tahat odkudkoliv informace o objednávkách, forecastech, odvolávkách, stavech skladu apod.
 • tahat odkudkoliv (zpravidla systému třídy ERP nebo MES) informace o vyrobených kusech, popřípadě se tam dá skutečná výroba ručně zadat
 • importuje z ERP normy, takže ví, jak dlouho se co na jaké lince vyrábí a umí spočítat kapacity
 • umožňuje sestavit master plan i detailní plán pro každou směnu a linku  a hlídá přitom, aby tyto plány na sebe viděly
 • umí zvětšovat a zmenšovat zobrazení
 • umí seskupit a pak rozklikávat plánu po měsících nebo po týdnech (outline)
 • pod tabulkou vypočítává součty, počty hodnot, průměry označených buňek
 • umí kopírovat oblasti plánu na jiná místa
 • umí označovat plán jako vyrobený
 • ukáže historii změn čísel ve vybrané buňce
 • vypočítá obrátkovost zásob výrobků
 • přepočítá plán na počet palet
 • hlídá nesplněné objednávky s datem expedice v minulosti
 • hlídá nesoulad plánu s výstupem z výroby
 • automaticky balancuje přeplnění nebo nesplnění plánu
 • automaticky kontroluje integritu dat, že vše na sebe sedí
 • ... Planner prostě umí nebo může umět, cokoliv je potřeba pro efektivní fungování plánování výroby

Klíčové vlastnosti

 • možnost importu a exportu dat odkudkoliv a kamkoliv
 • možnost pracovat na mnoha plánech současně
 • možnost pracovat na více monitorech současně
 • umí ukotvit příčky v plánu, inteligentně ukotvit součtové řádky
 • skrývat linky určené pro výrobu vzorků a opravy
 • možnost exportu plánu do XLS
 • možnost importu např. zákaznických objednávek z XLS
 • má neomezené možnosti pokud jde o přizpůsobení a doplnění funkcí
 • snadno se používá, kdo zná Excel, má vyhrané, není potřeba vůbec žádné školení uživatelů
 • přehledný, rychlý, spolehlivý nástroj pro celodenní práci plánovače
 • může fungovat jako samostatný program nebo jako nadstavba napojená i na velké ERP systémy, se kterými automaticky komunikuje