Vývoj zakázkových aplikací

 • Vývoj aplikací zejména pro výrobní firmy, včetně napojení na stávající ERP.
  • komplexní evidence výroby (MES) - co, kdo, kdy, kde vyrobil, jak rychle, jak kvalitně, ... včetně následné analýzy výrobních záznamů
  • aplikace pro plánování výroby s možností napojení na ERP systémy
  • program pro pohodlnou práci s nákupními objednávkami, součástí je analýza materiálových zásob,  prognózy vývoje stavu zásob, výpočty dynamických bufferů, simulace běhu MRP, ...
  • programy na sledovatelnost (traceabilita) materiálu, procesů, lidí, strojů ..
  • datové propojení mezi různými ERP systémy včetně systémů na bázi AS/400 (MAPICS, JDE, ...))
  • analýza dat z informačních systémů
  • programování a administrace MS SQL serverů
  • moderní nadstavby nad ERP jedoucího na bázi AS/400 (zelená obrazovka) několikanásobně urychlující práci uživatelů
  • načítání a zpracování procesních dat z výrobních zařízení (AOI, SPI, ICT, ...)
  • měření a hlídání teploty a vlhkosti ve výrobních halách, skladech, lednicích apod.
  • business intelligence řešení jako nadstavba nad jakýkoliv informační systém
  • ...

Více informací tady 

Ukázky z několika našich aplikací
MARS BI analýza poptávky Planner - nástroj pro plánování výroby BI dashboard pro material management  MARS BI analýza prostojů

Podnikové informační systémy a IT

 • Konzultace v oblasti plánování výroby, sledování a vyhodnocení výrobních procesů, plánování nákupu materiálu, řízení zásob a materiálových toků
 • Optimalizace skladových zásob a rozpracované výroby (WIP)
 • Propojení dat z více informačních systémů včetně SAP a  IBM iSeries (AS/400)
 • Konzultace v oblasti výběru vhodného informačního systému
 • Importy a exporty dat z/do informačních systémů
 • Administrace MSSQL
 • Sítě, routery, VPN, firewally, WIFI, Mikrotik
 • Virtualizace VMware, Proxmox, Hyper-V

Problematice řízení výroby, řízení projektů a optimalizace zásob se věnujeme na našem webu Agile-Factory.com

INFOR MAPICS XA INFOR MAPICS CA/400 SAP ABRA G3

Software Objednávky

 • Program Objednávky slouží pro snadné vystavení objednávek a jejich evidenci ve větších firmách a úřadech
 • Přednosti programu
  • licencování je na IČO, tzn. že po nákupu může používat software na neomezeném počtu PC ve vaší firmě
  • přehledné a jednoduché ovládání
  • umí tisk objednávek přímo do PDF
  • velmi snadná práce s přehledem objednávek, fitrování, hledání, třídění, export vybraných řádků do XLS a mnoha dalších formátů
  • v programu může pracovat více uživatelů najednou, data jsou uložena na serveru v databázi typu MS SQL
  • snadná instalace programu, kterou zvládne úplně každý i bez pomoci IT, není třeba oprávnění administrátora
  • automatická aktualizace programu na všech počítačích, pokud je vytvořena novější verze aplikace
  • jednoduché licencování, nemusíte přemýšlet nad počtem uživatelů
  • možnost upravit program podle potřeb uživatele

Více informací tady