Vývoj aplikací na zakázku

Vývoj software zejména pro podporu výroby, plánování výroby, nákup a optimalizace zásob. Nejvíce zkušeností a referencí je v oblasti aplikací pro výrobní firmy z oblasti automotive.

Veškerý software je vždy vytvořen tak, aby se dal snadno intuitivně a efektivně ovládat. Pro většinu uživatelů není potřeba vůbec žádné školení na to, jak programy používat. Uživatel má v programech maximální komfort práce, vše je přehledné, nejde udělat chybu. K dispozici jsou pokročilé tabulky umožňující např zanořovat detailní informace do subtabulek, velmi často se používá zobrazení ve formě nejrůznějších pivotů, a to i velice kompikovaných takových, jaké nejde vůbec např v Excelu sestavit. V případě potřeby se umí aplikace plně chovat jako Excelová tabulka, jsou dostupné funkce, poznámky, formátování apod. Data se možné prezentovat ve formě nekonečného typu grafů. A samozřejmě je možné tisknout, nebo exportovat do PDF, XLSx,  RTF, CSV...

Opravy a drobné úpravy jsou řešeny velmi rychle, často během několika hodin.

Příklady aplikací:

 • plánování výroby rychle, jednoduše a přehledně s oboustranným napojením na ERP
 • management vystavených materiálových objednávek s oboustranným  napojením na ERP
 • sledování a vyhodnocování výrobního procesu, směnový reporting ...
 • traceabilita, FIFO, MSD management
 • datové bridge mezi ERP a EDI systémy
 • propočty materiálových potřeb
 • simulace MRP při změnách plánů
 • porovnání kusovníků pro N výrobků vedle sebe, např pro účely porovnání rozdílů mezi výrobky, kalkulaci material cost apod
 • software pro detailní analýzu dat z ERP (podnikových informačních systémů)
 • různé aplikace na tisk štítků  s proměnnými údaji (např. čas tisku, seriové číslo štítku, ...)
 • webové aplikace poskytující v reálném čase informace z informačních systémů
 • aplikace na dávkové zpracování velkého počtu souborů (např. importy do nebo z databázových systémů, přejmenování souborů, změna velikosti fotografií, náhrady textu, ...)
 • snímání hodnot pomocí čidel a ovládání zařízení
 • ...

Některé z vytvořených aplikací pro průmysl:

FlexMARS

Rozsáhlá aplikace pro elektronické vedení záznamů o výrobě, včetně podrobné evidence a vyhodnocení prostojů, norem, příčin zmetkovitosti, výpočtů  efektivity dle OEE atd.  (pro automotive)
Software podporuje jak výrobní linky, kdy stačí sběr dat za linku, tak výrobu typu rozptýlených pracovišť, mezi kterými se posunují různé fáze rozpracovanosti a kdy je tedy třeba sledovat, kdo co kde jak dlouho na čem dělal. Zda se plnila norma nebo ne, kolik se udělalo, kolik se vyzmetkovalo... Zdrojem dat může být zadání jednou za čas, např za hodinu, nebo zadávání online pro každý kus na každém pracovišti (např na dotykovém displeji nebo tabletu), nebo se berou data generovaná stroji na lince...

Do Flexu se dělalo např:

 • směnové reporty za pracoviště, oddělení, výrobní linku/provoz, pracovníka
 • evidence MSD (Moisture-Sensitive-Devices)
 • evidence úkolů lidí a oddělení
 • výkazy práce TH
 • evidence kontraktů a zakázek
 • přehled cílů TH a odělení
 • vyhodnocení OEE (Overall Equipment Effectiveness) a finančních ukazatelů
 • evidence kontrolních seznamů pro složitější úkony jako je týdenní údržba apod.

Více o programu FlexMARS najdete zde

MachineReader

Aplikace pro čtení dat z výrobních linek pro účely sledovatelnosti výrobního procesu a vyhodnocení kvality v reálném čase (pro automotive))
Software umí načítat data například z AOI OMRON, AOI SONY, SPI, ICT a zpracovat je. Data pak slouží nejen k dohledání procesních dat, ale jsou použita pro automatickou evidenci pro účely traceability (sledovatelnosti), pro účely vyhodnocení stavu výroby, FTT (First-Time-Through). V případě SMT výrobe se testuje, zda deska prošla správně sledem SPI->AOI->ICT, a to i v případě osazování oboustranných desek. Data pak dále slouží pro ověření na assembly linkách, zda osazená deska prošla potřebnými procesy na SMT a zda všechny testy byly s výsledky OK. Více zde
 

PLANNER

Sofistikovaný software pro sestavení výrobních plánů vizuálně velmi podobný Excelu. Plánuje se v něm jak na úrovni master plánu, tak na úrovni detailního rozplánování na jednotlivé výrobní linky a směny. Aplikace automaticky komunikuje s dalšími systémy, se kterými si vyměňuje data o objednávkách, předpovědích, skutečné výrobě, stavu zásob... Výsledný plán je exportován do ERP.

Plánovač přehledně vidí stav plánu, plnění plánu z výroby, objednávky a forecasty od zákazníků, running balance položek a popřípadě i kapacitní zátěž. Může pak velmi snadno plán upravit, ten se uloží i do ERP systému, který pak počítá MRP apod. více zde

OrderBook

Nadstavba nad IS Mapics, která je určena pro oddělení nákupu. Nákupčí v něm přehledně v grafické podobě pracuje s objednávkami.

Aplikace obsahuje i dashboard pro material management. Zobrazení informace o položkách, historie i prognóza vývoje zásob, prognóza stavu materiálu v tranzitu, přehledy vystavených objednávek, waterfall objednávek a MRP požadavků, odkaz u položky na inverzní kusovníky, analýza ohrožených položek s nedostatečným pokrytím, analýza rizika přebytečných zásob, prognóza potřeby paletových míst ve skladě...

 • hromadná správa objednávek
 • hromadné porovnání desítek BOM vedle sebe pro účely analýzy EOL nebo změn model mixu
 • propočet projected balence (odhad budoucích stavů každé položky)
 • výpočty deadstocku, overstocku nebo material shortage
 • odhady hodnoty material in tranzit
 • umí splitovat objednávky na dílčí dodávky
 • pracuje s ETA i ETD, umí změnit ETA na fixní den v týdnu, umí vypočítat ETA z ETD+transport days
 • import potvrzení objednávek od dodavatelů
 • automatické napojení nakupovaných položek na inverzní BOM, takže je snadno vidět do čeho objednaná položka vstupuje
 • zobrazení BOM k jakémukoliv datum platnosti
 • propojení itemmaster informací pro každou objednanou položku
 • material buffer management
 • odhady budoucího stavu zásob v ceně i objemu palet
 • historické stavy objednávek, zásob, požadavků s možností snadno přepínat na zobrazení stavu data as-of pro dohledání příčin problematických situací
 • waterfall zobrazení změn MRP požadavků
 • hrubé kalkulace forecastů pro jednaní s dodavateli o budoucích objemech odběrů a alokaci jejich kapacity
 • EOL end of life propočty a odhady deadstocku po ukončení výroby
 • vše lze jednoduše exportovat do XLS, filtrovat, dohledat, vytisknout ...
 • ...

MFG Reader

Tato aplikace běží na EOLT (End-Of-Line testerech) jako služba, popřípadě běží jako uživatelský software na pracovištích. A dle požadavků zákazníka pak slouží např. na zadávání procesních dat, evidenci vyrobených výrobků s informací o tom, jak kdy kdo tyto výroby zabalil, kde se automaticky testuje, zda výrobek prošel požadovanými procesy a zda obsahuje OK materiál a zda jsou právné údajev 1D/2D kódu na výrobku a multiboxu.

PivotPlan

Grafický přehled výrobního plánu importovaného z ERP systému, včetně waterfall pohledu na změny plánu v čase. V ERP bývá plán většinou zobrazen jako tabulka s modely a termíny pod sebou. Plánovač však potřebuje vidět jiný pohled, v podobně pivotu, kde se dají výrobky seskupovat podle linek a/nebo zákazníků a/nebo projektů a/nebo plánovače. Tyto požadavky řeší PivotPlan.

FlexOffice

Kancelářský software pro práci s dokumenty a tabulkami. Obsahuje standardní funkce známé z obdobných programů, navíc lze upravit chování programu, přidat nebo ubrat funkčnost dle požadavků.
 v

Automatický sběr dat o teplotě a vlhkosti

Program sbírá data z čidel. Slouží pro sledování výrobních a skladovacích prostor z čidel. Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v grafech. Lze posílat varovné maily, pokud naměřená teplota nebo vlhkost jsou mimo nastavené meze, více zde

B2B eshop

Objednávkový systém pro významný český velkoobchod s léčivy a pomůckami pro veterináře. Kromě možnosti hromadně objednávat  z velkého počtu položek obsahuje systém i stavy objednávek, faktur, oblíbené položky, uložené seznamy často kupovaných položek. Systém je napojen na exotický informační systém na bázi Magic.

Redakční systém pro lokální noviny

Redakční systém pro vkládání a editaci článků, inzerce, komentářů, anket vytvořený pro lokální noviny.